ความรู้รอบตัวรอบรู้ทั่วไทย(หมวด ก)

กิ่วลม

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ กิ่วลม

เขื่อนกิ่วลมเป็นเขื่อนคอนกรีตสูง 26.50 เมตร สร้างขึ้นเพื่อปิดกั้นแม่น้ำวัง บริเวณตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เริ่มก่อสร้างเมื่อปีพ.ศ 2507 ตัวเขื่อนแล้วเสร็จในปีพ.ศ 2515โรงไฟฟ้าแล้วเสร็จในปีพ.ศ 2517 งานระบบส่งน้ำแล้วเสร็จเมื่อปีพ.ศ 2524  สามารถกักเก็บน้ำได้ 112 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้ประโยชน์สำหรับพื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงแม่วางกิ่วลมฤดูฝน  111,000 ไร่และฤดูแล้ง 50,000 ไร่นอกจากนี้ยังใช้ผลิตน้ำประปาเพื่อใช้ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

กรมเกษตราธิการ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ กรมเกษตราธิ

กรมเกษตราธิการเป็นหน่วยงานราชการของไทยในสมัยโบราณ ซึ่งเป็นหนึ่งในจตุสดมภ์ที่มีชื่อเรียกทั่วไปว่า กรมนา ในช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนต้นมีขุนนางเป็นผู้รับผิดชอบ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น กรมเกษตรธิการ เสนาบดีจึงมีบรรดาศักดิ์ใหม่เป็น พระยาพลเทพ อำนาจหน้าที่ของกรมเกษตราธิกา รคือ ดูแลและส่งเสริมการทำนาทำไร่ของประชาชน ออกกฎหมายคุ้มครองการทำนา การเก็บภาษีอากรจากพืชผลทางการเกษตรเข้าพระคลัง และส่งเสริมให้ประชาชนขยายพื้นที่ทำนา จัดระบบชลประทานสำหรับพื้นที่เกษตรกรรม ทั้งขุดคลองลอกครองและบำรุงทางน้ำทั้งหลาย โดยถือเป็นกลมที่มีความสำคัญ เนื่องจากชาวไทยส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมและได้พัฒนาเป็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถือเป็นหน่วยงานที่มีความเก่าแก่ที่สุดในหน่วยงานหนึ่ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *