รอบรู้ทั่วไทย-จตุสดมภ์

จตุสดมภ์

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ จตุสดมภ์

 

จตุสดมภ์เป็นรูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินส่วนกลางในสมัยโบราณของไทยเริ่มเมื่อครั้งสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ( อู่ทอง) สถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีซึ่งเป็นรูปแบบการปกครองส่วนกลางที่นำแบบอย่างมาจากเขมรที่รับมาจากอินเดียอีกต่อหนึ่งมีการปฏิรูปในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถหลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยและใช้ต่อเนื่องเรื่อยมาจนกระทั่งมีการยกเลิกใช้ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ถือเป็นรูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินที่ยาวนานที่สุดโดยจตุสดมภ์เป็นตำแหน่งของเสนาบดีที่คอยช่วยเหลือราชการแผ่นดินของพระมหากษัตริย์ประกอบด้วยเสนาบดี 4 ตำแหน่งเรียกว่าจะอุดมเป็นผู้รับผิดชอบตามหน่วยงาน 4 หน่วยงานดังนี้

กรมเวียง ดูแลรับผิดชอบการปกครองที่รักษาความสงบสุขของราษฎรปราบปรามโจรผู้ร้ายลงโทษผู้กระทำผิดมีขุนเวียงหรือขุนเมืองเป็นเสนาบดีหัวหน้า

กรมวัง ดูแลรับผิดชอบงานภายในราชสำนักและงานด้านตุลาการพิจารณาพิพากษาคดีความต่างๆโดยมีขุนวังเป็นเสนาบดีหัวหน้ากรม

กรมคลัง ดูแลรับผิดชอบรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดินที่ได้จากสวยอากรการแต่งสำเภาหลวงไปค้าขายกับต่างประเทศทำสัญญาการค้าขายและติดต่อการทูตกับต่างประเทศรวมถึงการใช้จ่ายพระราชทรัพย์ของพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจทั้งหลายมีขุนคลังเป็นเสนาบดีหัวหน้ากรม

กรมนา ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับด้านการประกอบอาชีพของราษฎรที่เป็นเกษตรกรทั้งชาวนาชาวไร่และชาวสวนโดยมีหน้าที่เก็บภาษีค่าที่นาเรียกว่าหางข้าวเพื่อเก็บไว้เป็นเสบียงยามเกิดสงครามรวมถึงออกกรรมสิทธิ์ในการถือที่นามีหุ่นน่าเป็นเสนาบดีหัวหน้ากลมซึ่งมีหน้าที่กำกับเสนาบดีทั้งหมดด้วยต่อมามีการเปลี่ยนชื่อและความรับผิดชอบไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *