วิธีการเรียนรู้ของผู้นำที่ได้ผล

วิธีการเรียนรู้ของผู้นำที่ได้ผล

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ภาวะผู้นำ

 

วิธีการเรียนรู้ของผู้นำที่ได้ผล มีอยู่ 4 วิธี เรียงตามลำดับที่ให้ผลมากไปยังผลน้อย ดังนี้

  • การเรียนรู้จากการรับผิดชอบงานที่กว้างขึ้นหรือสูงขึ้น ซึ่งผู้จัดการที่มีศักยภาพสูงนั้นสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในงานของตนและท้าทายตนเอง ให้ออกจากความเคยชินในการทำงานแบบเดิม ก็ช่วยเพิ่มการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี
  • การเรียนรู้จากผู้ชำนาญหรือบุคคลต้นแบบ การพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้ชำนาญ และได้ข้อแนะนำจากผู้บริหารที่มีภูมิปัญญาในด้านต่างๆ ก็จะทำให้เรียนรู้ได้กว้าง และรอบด้าน การใช้บริการ  Exclusive Coaching คือการพบผู้ชำนาญด้าน Coaching นั้นก็เป็นประโยชน์ เพราะเขาจะได้ช่วยให้เราสำรวจทบทวนตนเอง ซึ่งหลายครั้งพบว่าเรามีความเชื่อหรือทัศนคติอะไรบางอย่างที่เป็นอุปสรรคในการพาตนเองให้ก้าวหน้าขึ้นไปสู่ความเป็นผู้นำที่ดีต่อไปได้
  • การเรียนรู้จากความยากลำบาก กล้าหาญที่จะขันอาสาเข้าไปแก้ไขปัญหาที่หนักหน่วง การทดลองทำงานบนข้อจำกัดต่างๆโดยไม่ย่อท้อนั้น จะช่วยขับศักยภาพทางความคิดและทำให้เราค้นพบความสามารถใหม่ๆของเราได้
  • การเรียนรู้จากการอบรมสัมมนาต่างๆ จะช่วยทำให้เรามีมุมมองที่กว้างขึ้น จากการรับรู้แนวคิดของผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาที่มาจากหลากหลายศาสตร์ และต่างองค์กร ทำให้เราสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายใหม่ๆได้ด้วย

Action  ลงมือพัฒนาความเป็นผู้นำของตนเอง ซึ่งเริ่มได้ไม่ยาก หากเกิดความตระหนักรู้ว่าเป็นเรื่องสำคัญ รู้จักเข้าหาแหล่งและวิธีการที่จะเพิ่มทักษะความเป็นผู้นำที่ได้กล่าวไปแล้ว 2 ขั้นตอนนั้น จากนี้ก็เหลือแต่การลงมือทำทันที ไม่มีเดี๋ยว โดยตั้งความมุ่งมั่นและเป้าหมายในการพัฒนาควรลักษณะของผู้นำไว้ ดังนี้

Manage your self พัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่รู้จริง และวางตนให้เหมาะสม โดยต้องศึกษาหาความรู้ให้เข้มแข็ง และผู้นำยุคนี้กำลังบริหารคนที่มีความรู้ พวกเขาสามารถค้นหาความรู้ได้อย่างกว้างขวาง หากคุณเพิ่มคุณค่าให้ไม่ได้ ก็จะขาดความน่าเชื่อถือศรัทธานอกจากนี้ยังต้องวางตัวให้การพูดและการกระทำของเราไปด้วยกันจึงจะได้รับความไว้วางใจจากทีมงาน

Manage your Team พัฒนาตนเองให้เป็นโค้ชที่ดี รู้จักสังเกต และเห็นความสามารถที่แตกต่างของทีมงานแต่ละคนได้ เพื่อที่จะสร้างทีมผสมผสานจุดแข็งร่วมกันได้ ให้เกิดเป็นทีมที่มีศักยภาพแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

Manage Cross Team พัฒนาความสามารถในการสร้างเครือข่าย สามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เป็นระดับเดียวกันได้ โดยมุ่งใช้ความสามารถในการสื่อสารเชิงโน้มน้าวในการแสวงหาเป้าหมายร่วมกับทีมงานอื่นๆ เพื่อให้ได้รับความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์โดยปกติการทำงานกับทีมงานอื่น ย่อมมีความขัดแย้งกันโดยธรรมชาติ เพราะงานถูกแบ่งเป็นภารกิจส่วนส่วนแต่ไม่สามารถแยกกันเดินได้ ในแต่ละส่วนนั้นต้องพึ่งพาการใช้ทรัพยากรที่ต้องใช้ร่วมกันมีอยู่อย่างจำกัด ผู้นำจำต้องพัฒนาความสามารถในการโน้มน้าวขายความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันหนทางสู่การเป็นผู้นำที่ดีและเก่งยิ่งขึ้นไม่ใช่เรื่องยาก หากเราพร้อมเปิดใจพัฒนาตนเองและรับสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ เริ่มตั้งแต่วันนี้ เพื่อประกันอนาคตที่จะก้าวสู่ความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิผล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *