ความรู้รอบตัว-ระบบประสาท, รังสีเอกซ์

ระบบประสาท

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ระบบประสาท

 

ระบบประสาท เป็นระบบภายในร่างกายนมุษย์ ประกอบด้วยสมอง ไขสันหลง และเส้นประสาทที่มีอยู่ทั่วทั้งร่างกาย มีหน้าที่สำคัญในการรับส่งความรู้สึกและควบคุมการทำงานของร่างกาย โดยเส้นประสาทเป็นส่วนที่รับความรู้สึกจากสิ่งกระตุ้นทั้งภายในและภายนอกร่างกาย จากนั้นส่งความรู้สึกไปยังสมองหรือไขสันหลัง จากนั้นสมองหรือไขสันหลังจะสั่งงานเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้านั้น ด้วยอาการแสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการเคลื่อนไหวของร่างกายด้วยสำหรับสัตว์ก็มีระบบประสาทเช่นเดียวกัน แต่ประกอบด้วยอวัยวะแตกต่างกันซึ่งมีการทำงานที่แตกต่างกันออกไป


 

รังสีเอกซ์ (X-ray หรือ Roentgen ray)

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

รังสีเอกซ์ เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าที่ค้นพบโดยวิลเฮล์ม คอนราด เรินต์เกน เมื่อปี พ.ศ.2438 มีลักษณะการแผ่รังสีแบบแตกตัวเป็นไอออน ซึ่งเป็นอันตรายต่อมนุษย์หากได้รับในปริมาณที่มากและบ่อยครั้ง รังสีเอกซ์มีความยาวคลื่นในช่วง 10ถึง 0.01 นาโนเมตรซึ่งตรงกับความถี่ในช่วง 30 ถึง 30,000 พิโคเฮิร์ตซ์ (1,015 เฮิร์ตซ์) ภายหลังจากมีการค้นพบรังสีชนิดนี้ได้นำไปใช้ด้านการแพทย์เพื่อใช้ประกอบการวินิจฉัยโรค เช่น โรคกระดูก โรคที่เกี่ยวกับอวัยวะภายใน เป็นต้น นอกจากนี้ ในเบื้องต้นมีการใช้รังสีเอกซ์สำหรับถ่ายภาพเพื่อการวินิจฉัยโรค ต่อมาได้ถูกนำไปใช้ในงานด้านอื่น ๆ ท้ั้งวิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *