พระบรมราโชวาทในรัชกาลที่ 9 เรื่อง พัฒนาตนเอง-คนที่ครบคน

พัฒนาตนเองให้ดีขึ้นเป็นลำดับเพื่อให้ชีวิตเป็นสุขรุ่งเรือง

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ พัฒนาตนเอง

“…เป็นความจริงอยู่โดยธรรมดาที่บุคคลในสังคมนั้นย่อมมีอัชฌาสัยจิตใจแตกต่างเหลื่อมล้ำกันเป็นหลายระดับ ขึ้นอยู่กับพื้นฐานภูมิธรรมของตน บางคนก็มีความคิดจิตใจสูง มีความประพฤติปฏิบัติดีงาม เป็นคุณเป็นประโยชน์อยู่แล้วเป็นปกติ แต่บางคนก็ไม่สามารถจะทำเช่นนั้นได้เพราะยังไม่เห็นคุณค่าของการปฏิบัติดี จึงมักก่อปัญหาให้เกิดแก่สังคม

“คนเรานั้น สำคัญอยู่ที่่ควรจะได้ปรารภปรารถนาที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเป็นลำดับ  เพื่อให้ชีวิตเป็นสุข และเจริญรุ่งเรือง…”


 

มีทั้งวิชาการความรู้รอบตัวและความรู้ในชีวิตจึงจะเป็นคนที่ครบคน

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ความรู้รอบตัว

“…ความรู้ในวิชาการเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ และทำให้เป็นคนที่มีเกียรติ เป็นคนที่สามารถเป็นคนที่จะมีความพอใจได้ในตัวว่า ทำประโยชน์แก่ตนเองและแก่ส่วนรวม นอกจากวิชาความรู้ ก็จะต้องฝึกฝนในสิ่งที่ตัวจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับสังคม สอดคลัองกับสมัย และสอดคล้องกับศิลธรรมที่ดีงาม

“ถ้าได้ทั้งวิชาการ ทั้งความรู้รอบตัวและความรู้ในชีวิต ก็จะทำให้เป็นคนที่ครบคนที่จะภูมิใจได้…”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *