พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ของในหลวง ร.9

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ความตั้งใจจริง

ความตั้งใจจริง

“…นักเรียนจงฝึกหัดให้มีความตั้งใจจริง

เสียตั้งแต่บัดนี้ เพราะความตั้งใจจริงนี้

จะช่วยกำจัดความเกียจคร้าน ความอ่อนแอ

และความท้อถ้อยได้อย่างดียิ่ง

จะปลูกฝังความขยันหมั่นเพียร

และความเข้มแข็งให้เกิดเป็นนิสัย

และนิสัยดีที่ปลูกฝังไว้แต่เยาว์วัยนี้

จะเป็นคุณสมบัติติดตัวไปในวันข้างหน้า

และจะช่วยให้มีความสำเร็จ

และความเจริญรุ่งเรืองต่อไปในชีวิต…”

พระบรมราโชวาท

ในการเสด็จฯ ทรงเปิดอาคารเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล และพระราชทานรางวัลนักเรียน

31 พฤษภาคม 2508


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ความรู้

เครื่องช่วยความรู้

“…บัณฑิตนั้นต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติหลายประการ

เช่น มีความรู้และมีความคิด เป็นต้น

ความรู้นั้นเป็นหลักของการงาน

ผู้ที่จะทำงานอย่างใดจำต้องมีความรู้

ในเรื่องนั้นก่อนเป็นเบื้องต้น

ส่วนความคิดเป็นเครื่องช่วยความรู้

คือ ช่วยให้ใช้ความรู้ได้ถูกต้อง

เช่น จะใช้อย่างไร ที่ไหน เมื่อใด

เมื่อมีความรู้สำหรับงาน มีความคิด

สำหรับใช้พิจารณาใช้ความรู้ให้ถูกต้องแล้ว

ย่อมทำงานได้ผลสมบูรณ์ดี ยากที่จะผิดพลาด

ความรู้กับความคิดจึงไม่ควรแยกจากกัน…”

พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8 กรกฎาคม 2508

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *